Sunday, October 3, 2010

ERASMUS – Studenție la un alt nivel!


Ce bine că ești proaspăt student la ASE! 
(articol publicat in Ghidul Studentului Economist, pagina 40 - ASER)

Peste un an ai putea fi studentul unei alte universități din Europa, făcând cursurile într-o limbă străină. Ți-ai putea lărgi cercul de prieteni cu câteva zeci de unități ce vin din diferite alte colțuri de continent. Ai putea trăi ceea ce este numit “a life changing experience” de către cei care au profitat deja de această oportunitate!
 Ai putea avea parte de toate acestea prin programul de burse ERASMUS - European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.  A fost demarat în 1987 de către Uniunea Europeană, iar astăzi se vorbește de peste două milioane de studenți beneficiari și de aproximativ 4000 de instituții de învățământ superior afiliate programului. Academia de Studii Economice din București se numără printre ele și pune anual în concurs în jur de 300 de burse semestriale sau anuale în valoare de minim 300 EUR/lună.
În luna februarie a fiecărui an universitar se face publică oferta de mobilități ERASMUS. Universitățile cu care ASE are un acord instituțional de colaborare se grupează în funcție de limba de predare: engleză (Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Ungaria, Lituania, chiar și Turcia, Norvegia sau Islanda), franceză (Franța, Belgia), germană (Germania, Austria), italiană (Italia) și spaniolă (Spania). Dacă te hotărăști să candidezi pentru una dintre burse, următorul pas este să te decizi asupra unuia dintre aceste spații lingvistice și poți alege până la șapte opțiuni la care să fii repartizat în funcție de media de concurs.
Înscrierea se face pe baza unui dosar de candidatură care cuprinde obligatoriu formularul de candidatură, curriculum vitae Europass, scrisoarea de intenţie și proiectul de studiu, ultimele trei fiind redactate în limba în care ți-ai propus să studiezi pe perioada mobilității.
Evaluarea candidaților rezultă într-o medie de concurs compusă din trei elemente:
1.       50% - media aritmetică a anilor de studiu, inclusiv a sesiunii de iarnă din anul respectiv.  De exemplu, pentru un student în anul I, aceasta va fi media rezultatelor la examenele din sesiunea februarie 2011, în timp ce pentru un student în anul III, media se calculează ca medie aritmetică a anilor I, II şi media sesiunii din februarie 2011.
2.       30% - testul de competenţă lingvistică. Este o probă scrisă, eliminatorie, care evaluează capacitatea de înţelegere a unui text scris şi de exprimare scrisă în limba străină respectivă.
3.       20% - interviul de selecție. Durează 10-15 minute și evaluează capacitatea de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional ș.a.  Nota aferentă interviului de selecţie ia in considerare și calitatea dosarului de candidatură.

Vei găsi toate informațiile necesare – regulamentul, Ghidul studentului ERASMUS, calendarul ERASMUS, oferta de mobilități ș.a. pe www.ase.ro, secțiunea Burse ERASMUS.

Programul a primit acest nume după filosoful olandez Desiderius Erasmus din Rotterdam (1466-1536), preot si teolog catolic, oponent al dogmatismului, care a trăit și a lucrat în multe locuri din Europa pentru a avea cunoștinte și perspective cât mai vaste.

Principalele motive ale studenților care aleg experiența ERASMUS sunt:
  •           îmbunătățirea abilităților de comunicare într-o limbă străină
  •           calitatea învățământului în țara aleasă
  •           călătoriile și imersiunea culturală
  •           independența și provocarea de a fi pe cont propriu
  •           stagiile de practică în companii locale sau multinaționale etc.
Toate acestea reprezintă un plus incontestabil în CV-ul pe care mai devreme sau mai târziu îl vei prezenta în căutarea unui loc de muncă satisfăcător sau în drumul tău spre a deveni un antreprenor de succes!
Camelia Ioana RADU, studentă ERASMUS în Franța 2010-2011

No comments:

Post a Comment